Accountancy

Anticiperen op de echte behoeften en vragen van stakeholders en regelgevende instanties bij transacties, fusie, overname, herfinanciering of herstructurering: dat vraagt om een integrale aanpak van WEA accountants.

De tijden dat er slechts een boekje wordt gefabriceerd om de cijfers van een eerder boekjaar te bespreken lijken nu definitief achter ons.

Interne en externe accounting- en rapportagevraagstukken ontstaan veelal wanneer een organisatie te maken krijgt met bijzondere transacties zoals fusies, overnames, herfinanciering van schulden of een herstructurering. Complexe financiële uitdagingen ontstaan ook als gevolg van wijzigingen in verslaggevingsstandaarden. Organisaties willen met de data die ze (ongemerkt) hebben, hun bedrijfsvoering optimaliseren. Het inzicht in de cijfers van nu, betekent groei in de toekomst.

WEA heeft ervaren specialisten op het gebied van interne en externe financiële verslaggeving. Wij combineren onze kennis van financiële verslaggeving met sector specifieke ervaring en projectmanagement vaardigheden en komen tot effectieve oplossingen voor complexe verslaggevingsvraagstukken.