Een jaarrekening maken

Een jaarrekening maken: Waar let je op?

Een jaarrekening opstellen is verplicht voor iedere ondernemer met een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij. Heb je een eenmanszaak? Dan ben je niet verplicht tot het opstellen van een jaarrekening. Wel moet je tegen het einde van het jaar een balans en een winst- en verliesrekening opstellen. Besteed je de administratie uit? Dan wordt dit voor je geregeld.

Twijfel je of je verplicht bent om een jaarrekening op te stellen voor de Belastingdienst?

Bespreek het eens met je accountant om te kijken of een uitgebreide jaarrekening wel relevant is voor jou.

Voor een beginnend ondernemer kan een jaarrekening opstellen een ingewikkeld proces zijn, daarom kiezen velen ervoor om dit uit te besteden aan een accountantskantoor. Uiteraard is het wel mogelijk om het zelf te regelen, maar hiervoor is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. Ondernemingen van een bepaalde omvang (middelgroot of groot) zijn echter verplicht om een jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant.

Jaarrekening

Een jaarrekening zoals in het spraakgebruik bestaat uit drie onderdelen:

  • De balans
  • De winst- en verliesrekening
  • Toelichting

Balans

De financiële status van je bedrijf op een bepaald moment (meestal aan het einde van het jaar, 31-12) is de balans. Een balans is in het kort een overzicht van al je bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Een standaard indeling van de balans bestaat uit activa (linkerkant) en passiva (rechterkant) indeling. Aan de activa-kant staan al je bezittingen en aan de passiva-kant staat het eigen vermogen en de schulden. Met de passiva laat je zien met welk geld de activa zijn betaald.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening bestaat uit de totale omzet en de totale kosten van het bedrijf van een boekjaar. Kortgezegd worden de kosten van de omzet afgetrokken en die uitkomst levert een winst of een verlies op uit de onderneming.

Toelichting

In de toelichting wordt aangegeven hoe de balans is opgesteld en bijvoorbeeld het aantal werkzame personen in het bedrijf.  Bij een kleine onderneming is een uitgebreide toelichting of een jaarverslag vaak niet verplicht.

Een jaarrekening zelf opstellen?

In theorie kunnen (kleine) ondernemingen een jaarrekening zelf opstellen. In veel gevallen wordt dit echter sterk afgeraden omdat de kans op fouten reëel aanwezig is. Voor de belastingaangifte moet met de juiste cijfers worden gewerkt om zo problemen met de Belastingdienst te voorkomen.

De accountant is gebonden aan zeer strenge regels. Terecht, want een jaarrekening heeft een maatschappelijke functie. Hiervoor moet de juiste kennis en kunde in huis zijn, daar kan een accountant ook op worden afgerekend. Daarom besluiten veel ondernemers om dit uit te besteden bij een accountantskantoor. Zo wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Bij WEA Naaldwijk kunnen wij voor jou het samenstellen van de jaarrekening volledig uit handen nemen. Wij werken met de modernste software en met de beste mensen. Negen van de tien keer signaleren wij ook adviespunten tijdens het opmaken van de jaarrekening wat jou mogelijk (veel) geld oplevert of juist veel belasting bespaard. Per saldo: zeer positief!

Wil je graag meer informatie ontvangen over het opstellen van een jaarrekening? Neem gerust eens contact met ons op.

Meer weten?

Neem direct contact op.

Ontdek de volgende jaarrekening

WEA heeft een unieke methode ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt in uw toekomstige cijfers. Ideaal voor ondernemers. Minimaliseer risico’s en maximaliseer uw winst met de Volgend Jaarrekening van Joost.