Nemen de tijd om hun ondernemingsplan te updaten en strategie te vormen

Succesvolle ondernemers gunnen zichzelf de tijd voor het werken aan hun strategisch plan. Gevolg is bewustwording van ontwikkelingen intern en in de markt en het verminderen van ad-hoc beslissingen.

Ze zien net als u mogelijkheden in de markt. Die mogelijkheden onderzoeken ze, waarbij uitgangspunt is dat de kans past binnen de uitgezette strategie van de onderneming. Zo laten ze geen kansen liggen, maar grijpen ze wel alleen die kansen die van toegevoegde waarde zijn.

Periodiek vindt evaluatie van de strategie plaats, en in overleg met de bedrijfsadviseur van WEA worden beslissingen genomen en het ondernemingsplan aangepast.

Het ondernemingsplan is feitelijk een hulpmiddel om het rendement van de onderneming te borgen en verhogen. Het gaat erom kansen en bedreigingen te vertalen in concrete actieplannen voor korte en middellange termijn.

  • Goed doordacht plan
  • Kennis en vaardigheden aantrekken
  • Beslissingen nemen
  • Communiceren
  • Middelen inzetten
  • Evalueren

Meer weten?

Neem direct contact op.