Succesvolle ondernemers: Hebben real-time inzicht

Succesvolle ondernemers zijn financieel helemaal bij, up-to-date en beschikken over  actuele cijfers. Daar sturen, vergelijken en begroten ze op.

Voor deze ondernemers maken onze adviseurs tussentijdse rapportages. Hoe actueler de cijfers, hoe meer je hiervan gebruik kunt maken om de toekomst te beïnvloeden. Juist tijdige week-, maand- of kwartaalrapportages kunnen hierbij helpen. De kracht zit ‘m in standaardisatie per branche en maatwerk per onderneming. Samen met de ondernemers bepalen onze adviseurs we wat ze willen zien en over welke periode.

Hoe ontwikkelt de omzet zich in verhouding tot voorgaande perioden? De brutomarge en de personeelskosten, hoe verhouden deze zich tot vorig jaar en de branche? Dit alles gepresenteerd in een persoonlijk dashbord. Dit is het startpunt, gevolgd door analyse en concrete actieplannen. Zo maken succesvolle ondernemers het verschil.

Samen met uw adviseur nadenken over de financiële doelen. Vertalen naar een begroting per week, maand of kwartaal en keuzes maken. De kans dat je voor een financiële verrassing komt te staan is met tussentijds inzicht minder groot. Bijkomend voordeel is het behouden van focus op de doelen die je jezelf hebt gesteld. Wij helpen u bij het analyseren van de verschillen ten opzichte van de werkelijkheid. En natuurlijk bij het omzetten in concrete acties.

  • Nemen deel aan onze branche specifieke masterclasses
  • Verspillen geen tijd (skype consult / video conference)
  • Hebben een persoonlijk financieel plan
  • Hebben fiscaal de meest optimale structuur
  • Betalen niet teveel belasting