Succesvolle ondernemers: Hebben een persoonlijk financieel plan

Om goede financiële beslissingen te kunnen maken (ook in privé), is het van belang dat er naar de langere termijn wordt gekeken.

Een financieel plan helpt daarbij. Een financieel plan is een schriftelijk stuk waarbij de georganiseerde strategieën worden omschreven voor het behoud van een financieel gezonde situatie en het bereiken van financiële doelen. Een andere bijkomend voordeel is dat u genoeg inzicht gaat krijgen in uw eigen situatie waardoor uw levenskwaliteit ook verbetert. Immers de onzekerheid over uw financiële reilen en zeilen neemt sterk af.