Succesvolle ondernemers: Regelen hun financieringsaanvraag online

Het is belangrijk om u als ondernemer fiscaal meteen goed te positioneren. Vaak wordt gezegd: één BV is geen BV.

Hiermee wordt bedoeld dat een holdingstructuur (in de meest simpele vorm:  een Holding B.V. en daaronder een Werk-B.V.) diverse voordelen heeft boven het hebben van maar één BV.  Te denken valt aan dividend of het bedrijfsverkoop klaar maken van de onderneming. Ook kan na de verkoop het geld in de Holding geplaatst worden waardoor belastingheffing voor de inkomstenbelasting kan worden uitgesteld.