Corona: maatregelen van de banken

Updates rondom het corona-virus volgen elkaar in rap tempo op. Wij hopen op goede regelingen voor alle ondernemers, zodat nadelige financiële gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven en MKB Nederland zo snel mogelijk weer kan gaan bouwen.

Op deze manier zullen wij u zo veel en snel mogelijk op de hoogte houden over de maatregelen die genomen worden om ondernemers van Nederland te helpen deze Coronacrisis door te komen

Overleg met uw bank inzake een passende oplossing / uitstel van aflossing

Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen.
Bijgaand treft u een aantal links waarin maatregelen door de traditionele banken uiteen gezet worden:

Update 24 maart 2020

Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven

ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank komen met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen.

Daarnaast is de Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd. Kern van de regeling is dat wanneer de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van corona, de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan.

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tót 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Particulieren
Banken proberen ook hun particuliere klanten door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie een passende oplossing wordt gezocht.

Update 24 maart 2020

De maatregelen per bank (per 23 maart 2020):

Wij adviseren u – na het raadplegen van de informatie van uw bank en in overleg met ons –  de juiste passende maatregelen te treffen.

De belangrijkste verschillen op een rij:

ABN-AMRO Rabobank ING
Automatisch uitstel? Geen actie nodig voor klanten tot 2,5 miljoen financiering, actief afmelden voor deze regeling Nee, aanvragen d.m.v. het invullen van een online van een online formulier vóór 30 maart 13.00 uur voor financiering tot 3 miljoen Nee, uitstel aanvragen via “mijn ING” of via email voor financieringen tot 2,5 miljoen
Uitstel van? rente, aflossingen, kosten en kredietgerelateerde fees uitstel van aflossingsverplichtingen uitstel van aflossingsverplichtingen
Gevolgen voor de looptijd? Uitgestelde rente, aflossingen, kosten en fees voor uw zakelijke leningen moet u uiterlijk aan het einde van de looptijd van uw zakelijke lening in een keer terugbetalen. Nog niet bekend De einddatum van je financiering schuift 6 maanden op
Verhogen van je bestaande financiering (BMKB) U kunt via het online formulier een gesprek voor de verruimde BMKB Kredieten regeling aanvragen Dan kun je online een financieringsaanvraag starten Je zult dan wel aannemelijk moeten maken dat de continuïteit van je onderneming niet in het geding is en dat je op termijn ook het tijdelijke borgstellingskrediet kunt terugbetalen.
Hoe kan mijn bank mij helpen? Gesprek aanvragen Heb je na het lezen toch nog vragen over de gevolgen van corona voor je bedrijf? Bel dan je accountmanager op zijn mobiele telefoon. Dien een verzoek in voor hulp bij je financiering via Mijn ING Zakelijk.

Update 16 maart 2020

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Indien de problemen toenemen kunnen maatregelen nodig zijn om mkb’ers te ondersteunen. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) met een tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Dit na consultatie van de Nederlandse Vereniging van Banken en het bedrijfsleven. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB.

Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Wij kunnen voor u bekijken welke acties in uw situatie noodzakelijk zijn. wij begrijpen dat u wel iets anders aan uw hoofd heeft dan aan het voldoen van de (ingewikkelde) formele regels. Wij staan u verder graag bij in het verdere verloop van deze buitengewoon zeldzame crisis. Het spreek voor zich dat u ook uw hart kan luchten/sparren bij ons en wie weet komen wij samen tot nieuwe inzichten.