Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is al enkele keren aangepast. Op 28 februari is de regeling gepubliceerd in de Staatcourant. Dit betekent dat alle voorwaarden van de regeling definitief zijn. Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK kan worden verkregen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Europese Commissie moet nog  akkoord geven op de regeling.

Hoe bereidt u zich voor?

De regeling is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. Wilt u TEK aanvragen? Bereid uw aanvraag dan voor. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet. Regel uw inlog. En geef u op voor het webinar over TEK.

Belangrijkste voorwaarden TEK

  • Uw onderneming is energie-intensief: minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
  • U heeft een mkb-onderneming. Controleer dit via de mkb-toets, daarvoor geldt dat u minder dan 250 werknemers in dienst heeft en een omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen heeft.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK.
  • U heeft een zakelijk energiecontract op naam van uw bedrijf.

Inloggen met eHerkenning of DigiD

Vanaf 21 maart 09:00 uur vindt u een aanvraagknop op onze pagina Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). U logt in via eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig. Ben u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? En bent u als eigenaar geregistreerd bij KVK? Dan mag u ook inloggen via DigiD.
Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

 

Tip! Ook stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de TEK-regeling, kunnen een aanvraag indienen.

Berekening TEK

De TEK wordt berekend op basis van standaard verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op basis van het werkelijke gebruik en de actuele prijs. De TEK vergoedt maximaal 50% van het verschil boven de minimumprijs en bedraagt maximaal € 160.000.

Modelprijzen

U komt alleen in aanmerking voor de TEK als uw energiekosten meer dan 7% van uw omzet bedragen. De energiekosten worden berekend aan de hand van modelprijzen voor gas en elektra voor 2022. Deze modelprijzen zijn inmiddels bekendgemaakt en bedragen voor gas € 2,41 per kuub en voor elektra € 0,59 per kWh.

Tip! U kunt zelf uitrekenen of u voor de TEK in aanmerking komt. Op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn enkele rekenvoorbeelden opgenomen.

Voorschot van 50%

Op basis van uw aanvraag ontvangt  u vooralsnog een voorschot van 50%  van het te verwachten subsidiebedrag.

 

Vaststellingsverzoek

Om de definitieve TEK te kunnen berekenen dient een vaststellingsverzoek te worden ingediend. Ook dit moet bij de RVO gebeuren, uiterlijk op 31 mei 2024.