Geld verdienen voor ondernemers: Extra plussen met investeringsaftrek

Geld besparen betekent meer rendement realiseren, zo eenvoudig is het. Echter blijkt is in de praktijk dat ondernemers vaak onvoldoende op de hoogte zijn van fiscale regelingen van investeringsaftrek. Het zijn regelingen waardoor je minder belasting hoeft te betalen, dus zijn ze voor elk bedrijf aantrekkelijk. Zullen we eens beginnen met twee duurzame kansen waar je geld mee kunt verdienen?

De Energie-investeringsaftrek

Bedrijven kunnen veel voordeel behalen met de energie-investeringsaftrek (EIA). Je ontvangt belastingvoordelen als je investeert in duurzame energie, zoals nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dat is interessant als er bijvoorbeeld zonnepanelen worden aangeschaft. Maar liefst 45,5% van de investering mag afgetrokken worden van de winst. Natuurlijk zijn er enkele voorwaarden aan de EIA verbonden:

  • Het moet een nieuw bedrijfsmiddel zijn wat niet eerder gebruikt is met een minimale waarde van € 2.500,–
  • Het energiebesparende product moet op de Energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan en binnen 3 maanden na aanschaf worden aangemeld.
  • Het maximale bedrag per kalenderjaar is per bedrijf 126 miljoen euro.

De Milieu-investeringsaftrek

Er zijn ook belastingvoordelen te behalen voor ondernemers die investeren in duurzame kassen voor de biologische teelt of speciale stallen. Interessant dus voor onze agrarische klanten in het Westland. Wat die voordelen zijn, dat staat op de Milieulijst van het RVO. Er bestaan ook duurzame investeringen waarmee je in aanmerking komt voor de VAMIL, de Vrije Afschrijving Milieu-investeringen. Met de VAMIL kan een investering op ieder gewenst moment afgetrokken worden van de winst. Zullen we jouw duurzame voordelen samen eens onderzoeken?

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Deze regeling geldt voor elke ondernemer. Middelen die ieder bedrijf gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden kunnen ook bij de Belastingdienst worden opgevoerd. Meubilair, gereedschap, computers, printers, monitoren en nog heel veel meer vallen onder de KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

Laat geen kansen liggen om meer rendement te behalen!

Meer fiscale voordelen ontdekken?

Neem dan contact met ons op.

 

NB: In de volgende blog zullen we laten zien dat je geld kunt verdienen door gebruik te maken van subsidieregelingen.

 

Geld verdienen voor ondernemers: De vaak vergeten subsidies