Kwaliteitsonderwijs: een leven lang leren

Onderwijs van goede kwaliteit voor iedereen, en het liefst een leven lang. Het is ‘het fundament voor duurzame ontwikkeling’, aldus de Verenigde Naties. Daarom is Kwaliteitsonderwijs één van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) voor 2030: SDG4.

Het Ministerie van OCW geeft een positieve impuls voor het onderwijs – van voorschools onderwijs tot ‘een leven lang leren’ – met zogenoemde kwaliteitsafspraken. Ook bedrijfsleven, ngo’s en andere sectoren kunnen hun bijdrage leveren aan SDG4, bijvoorbeeld door hun werknemers de kans te geven zich verder te ontwikkelen of betrokken te zijn bij het onderwijs aan studenten of leerlingen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt initiatieven die bijdragen aan kwaliteitsonderwijs. Wilt u studenten, stagairs of werknemers helpen bij de ontwikkeling van hun competenties, vaardigheden of kennis? Maak kennis met RVO en bekijk wat wij voor u kunnen doen.

Uitgelichte regelingen

Voor initiatieven die kwaliteitsonderwijs bevorderen of stimuleren is er breed aanbod van subsidies en regelingen. RVO voert een aantal hiervan uit, die we hieronder toelichten. Natuurlijk zijn we niet de enige organisatie die hierbij helpt. Bij “Hulp van andere partijen” leest u over stimuleringsregelingen van andere organisaties.

  • Met het O2LAB programma dat RVO uitvoert, wil de overheid blijvend aandacht voor ondernemendheid en ondernemerschap (O2) in het onderwijs stimuleren. Dit gebeurt onder andere via samenwerkingen tussen onderwijs en ondernemers. Bekijk een korte video over O2LAB onderaan deze pagina.
  • Bent u mkb’er en wilt u investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel? En heeft u hierbij problemen? De subsidie MKB Idee is voor projecten die de problemen oplossen en de leercultuur versterken.
  • Is er binnen uw onderwijsinstelling veel kennis over de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen? Wilt u mkb’ers daarmee helpen en uw studenten laten leren en oefenen in de praktijk? Dan is de Subsidieregeling mkb-werkplaatsen iets voor uw instelling.
  • Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.
  • Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek.
  • Voor de studenten en docenten in ondernemerschapsonderwijs is kennis over intellectueel eigendom belangrijk – zeker bij het opstarten van een nieuw bedrijf. Daarvoor is de gratis lesmodule ‘ThatsIP’ ontwikkeld. Lees meer over ThatsIP.
  • Wilt u leren over duurzamere landbouw, om zo uw landbouwbedrijf te verduurzamen? Of wilt u andere agrariërs daarmee helpen? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een voucher of projectsubsidie krijgen. Lees meer over SABE.