Investeren in energie glastuinbouw (EHG)

Glastuinbouwbedrijven die willen investeren kunnen mogelijk in aanmerking komen voor subsidie.

Vanaf 1 april 2021 gaat de subsidieregeling “Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)” weer open. Deze regeling is geopend tot en met 1 december 2021.

De volgende investeringen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie:

 • 2e energiescherm
 • Aansluiting warmtenetwerk of -cluster
 • Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster
 • Luchtbehandelingsysteem

Mogelijk wordt dit nog uitgebreid met:

 • Hogedruk vernevelingsinstallatie voor kaskoeling
 • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating
 • Vervanging van SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of bovenstaande uitbreiding door de Europese Commissie wordt goedgekeurd, maar mogelijk gebeurt dit wel tijdens de openstelling.

Om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Er is een overeenkomst met een leverancier
 • In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen waarin staat dat de overeenkomst niet meer geldt als u geen subsidie krijgt
 • Er mag nog geen aanbetaling zijn gedaan op moment van aanvraag van de subsidie
 • Er is emissieaangifte CO2 gedaan met de Gecombineerde opgave 2021
 • Er mogen pas kosten worden gemaakt vanaf de startdatum van het project

Voor het energiescherm gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Het 1e energiescherm bespaart minimaal 35% energie
 • Het 2e energiescherm bespaart minimaal 45% energie

Als een investering in aanmerking komt voor de EHG kan maximaal 25% van de subsidiabele kosten vergoed worden, waarbij een minimum geldt van € 5.000, het subsidiabele investeringsbedrag moet dus tenminste € 20.000 zijn.

De EHG kan van 1 april tot en met 1 december 2021 worden aangevraagd op mijn.rvo.nl, hiervoor is eHerkenning niveau 3 nodig of u moet ons gemachtigd hebben voor mijn.rvo.nl .

Bij de aanvraag moet de overeenkomst met de leverancier als bijlage meegezonden worden.

Binnen 8 weken na aanvraag zal RVO een brief toezenden met daarin de beslissing of de subsidie wordt toegewezen.

Bij subsidiebedragen van € 25.000 en hoger moet na afloop van het project vaststelling aangevraagd worden.

Wanneer u (mogelijk) gaat investeren in één van deze bedrijfsmiddelen is het raadzaam om de uitgebreide informatie op onderstaande site door te nemen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw-ehg

Uiteraard kunt u hierover ook contact met ons opnemen.

Wanneer u wel investeringsplannen heeft, maar het bedrijfsmiddel komt niet in aanmerking voor de EHG is het ook raadzaam op contact met ons op te nemen, want mogelijk kunt u dan wel gebruik maken van de EIA of MIA-Vamil.

Deze regelingen moeten uiterlijk binnen 3 maanden na ondertekening van de opdrachtbevestiging digitaal worden aangevraagd bij RVO.nl

Meer weten?

Neem direct contact op.

Recommended Posts