Ondernemend bewegen en fysiotherapie

Partnership WEA Zeeland & Beweegcentrum Doen / Personal Fysio

Fit en gezond is in deze Coronatijd iets waar we regelmatig aan denken of op gewezen worden. Velen zoeken daar hulp bij en die is er in ruime mate. In Koudekerke krijgt dat echter een nieuwe dimensie. Alle reden om daar op bezoek te gaan bij Daniel Muller. Een ondernemer die met partners, en steun van WEA Zeeland, een totaalconcept aanbied vanuit de passie voor zijn vak en ondernemerschap. 

We ontmoeten relatiebeheerder Gert-Jan Post van WEA Zeeland en Daniel Muller bij Beweegcentrum Doen in Koudekerke. Daniel werkte jarenlang als trainer/instructeur voor Defensie na zijn studie aan het CIOS en de SportacademieTegelijkertijd maakte hij als atleet deel uit van het Nederlands Militair Vijfkampteam en beoefende sport op internationaal niveau. Zo ontstond de interesse in fysiotherapie. Naast zijn werk bij Defensie pakte hij die studie op en rondde deze af in 2010. Daniel: “Na mijn diplomering ben ik begonnen als fysio in loondienst en werkte toen in deeltijd met mijn baan bij Defensie. Dit leidde eigenlijk automatisch tot het maken van een keuze”. 

Ondernemer als fysiotherapeut
Gert-Jan: “Vanuit mijn job bij verschillende accountantsorganisaties begeleidde en adviseerde ik Daniel al jarenlang als particulier. Zo ontstond een band met hem en zijn vrouw Lana. De studie fysiotherapie was eigenlijk een opstap naar het ondernemerschap. Het borrelde bij Daniel en zijn vrouw om zelf in de eigen Zeeuwse omgeving aan de slag te gaan en het trainen en de fysiotherapie te combineren. Die gedachten deelde hij met mij en zo kwamen de eerste stappen tot zelfstandig ondernemen tot stand vanuit zijn deeltijdbanen. De vraag, zo verder of anders, leek logisch te beantwoorden. Daniel wilde een praktijk overnemen en we ondernamen daar samen pogingen toe”. Daniel vervolgt: “In 2012 ben ik gestart met Personal Fysio. Dit vooral om meer persoonlijke en specifieke begeleiding te kunnen bieden aan klanten. Ik werkte vanaf 2014 in dit centrum in Koudekerke en huurde een ruimte van de vorige eigenaar. Het voordeel was toen al dat hier de combinatie fysiotherapie en personal-training goed te maken is. Dit vooral omdat er ruimte is en er meerdere gerenommeerde specialisten gevestigd zijn onder één dak, die je altijd aan kunt spreken. Op deze plek begon ik om de combinatie tussen fysiotherapie en training in de praktijk toe te passen. Zo introduceerde ik onder andere functionele trainingen (FunctionalFit) als onderdeel van fysiotherapie en introduceerde blessurepreventie in mijn praktijk en bij sportclubs”. 

Groei van Personal Fysio
Het concept van Personal Fysio sloeg aan en werd in 2015 uitgebreid met een vestiging in Middelburg. “Daniel: ‘Ik kende mijn naamgenoot (red: en geen familie) Christian uit het vak. Hij trad toe als mede-eigenaar van Personal Fysio en runt onze vestiging MiddelburgVakmatig blijft ons streven om vanuit de behandelfilosofie ieder persoon, sporter of geen sporter, op eigen niveau specifiek en functioneel belastbaar te krijgenZo kwam het medio vorig jaar op mijn pad om dit Beweegcentrum Doen over te nemen. Dit paste natuurlijk perfect in de genoemde filosofie. De vakspecialisten huren hier een ruimte en samen vormen we een mooi netwerk dat ondersteuning biedt aan onze klanten Zo zitten hier naast Personal Fysio een diëtist en specialisten op gebied van kinder-fysiotherapie, personal training en sporttherapie”. 

Beweegcentrum Doen
Gert-Jan: “Dit was wel een nieuwe stap in het ondernemerschap voor Daniel en zijn vrouw. Het ging namelijk niet alleen om het concept van Beweegcentrum Doen, maar ook om de gebouwen, inclusief de huurcontracten van de hier gevestigde specialisten en een stuk personeelsadministratie en -management. De eerste stap die we toen gezet hebben was een gesprek tussen Daniel, Lana en ik. Bij het ondernemen is er namelijk een duidelijke rolverdeling tussen Daniel en Lana. Laatstgenoemde heeft vanuit haar hrm-achtergrond veel gevoel bij personeelsbeleid, contracten en administratie terwijl het Daniel gaat om de steeds veranderende en innovatievere aanpak van de filosofie om ieder persoon op eigen niveau specifiek en functioneel belastbaar te krijgenTijdens het eerste gesprek  bleek dat dit de ideale mogelijkheid was om trainen, begeleiden en fysiotherapie samen te brengen. De conclusie was dan ook om de stap te wagen. WEA Zeeland heeft hen vervolgens ondersteunt bij het realiseren van de taxatie, financiering en de daaraan gekoppelde contracten en overeenkomsten”. Daniel: “En sinds dat moment hebben we dus ook het eigendom en beheer van dit gebouw inclusief zes mensen op de loonlijst opgepakt”. 

Upgrade
Na aankoop is het Beweegcentrum Doen aangepakt. Daniel; “Een sportschool is, mede gezien de concurrentie in de regio, best een lastige markt. Wij zetten vanaf het eerste moment in op onderscheid in kwaliteit. Dat betekent dat je hier begeleiding krijgt, dat er schemaop maat beschikbaar zijn voor je en dat er allerhande specialisten in het gebouw rond lopen die je kunnen ondersteunen. Verder hebben we apparatuur vervangen en hebben we veel geïnvesteerd in verbetering van de bereikbaarheid op social media en in het contact met (potentiële) leden. Dat in combinatie met fysiotherapie onder één dak maakt het een heerlijke werkplek”. Het resultaat van deze investeringen was duidelijk merkbaar. Gert-Jan: “Na de aankoop en genoemde investeringen was er een duidelijke sprong te zien in de omzet en de ledenaantallen voor activiteiten”.  

Corona
Maar toen was er begin dit jaar Corona en moest het Beweegcentrum en de fysiotherapie dicht. “We zijn maar gaan schilderen met het vaste personeel, maar het duurde wel lang voor we in mei weer voorzichtig open mochten. En het is nog niet terug op niveau. Creatief als we zijn, zijn we met groepen  buiten gaan trainen. We kregen daar gelukkig  hulp bij van andere ondernemers om ruimte beschikbaar te stellen. Maar je merkt nog steeds dat mensen angstig zijn om nu met het koudere weer en de hoeveelheid besmettingen weer binnen te komen trainen. Dit maakt dat de uitbreidingsplannen van het centrum die we aan het maken waren nu even in de koelkast staan tot na de Corona, wanneer dat ook mag zijn. Gelukkig lopen de één op één behandelingen en trainingen gelukkig door”. 

“Ja het zijn zware tijden voor ondernemers”, geeft Gert-Jan aan. “Maar gelukkig is de omzet hier nog zodanig dat ze niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit het steunpakket. Wij blijven ook in deze tijden creatief meedenken. Wij verzorgen in nauw overleg met Lana, die hier veel in doet, de administratie, jaarstukken, aangiften en loonadministratie. Dit doen we door het beschikbaar stellen van digitale producten en bankkoppelingen. En verder staan we eigenlijk altijd in contact met elkaar voor advies en overleg”. 

“Ja, ik ben niet zo van de cijfers en letters maar vooral van de inhoud”, sluit Daniel aan. Gelukkig denken Lana en Gert-Jan mee en lopen soms vooruit op de manier hoe we dat kunnen realiseren. Hierbij is het vooral fijn dat Gert-Jan, en op de achtergrond anderen van WEA Zeeland, altijd bereikbaar en inzetbaar zijn voor ons. Al is het maar met een kort Whatsappje in het weekend. Er kan altijd gebeld worden en snel geschakeld. Dat helpt ons echt bij het ondernemen”. 

Voor meer informatie zie:
beweegcentrumdoen.nl
peronal-fysio.nl
weazeeland.nl