Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw 

 

Heeft u eerder dit jaar steun aangevraagd voor uw fritesaardappelen of voor uw omzet en winstderving als ondernemer in de sierteelt en voedingstuinbouw? Dan is nu het moment om de steun definitief aan te vragen. 31 oktober is de (gewijzigde) deadline om deze aanvraag te doen. Zorg dat u op tijd bent!  

 

U heeft net na de aanvraag enkele maanden geleden reeds een voorschot ontvangen. Nu is het tijd om de definitieve vaststelling aan te vragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO berekend dan vervolgens het definitieve bedrag waar u recht op heeft. In eerste instantie moest de vaststellingsaanvraag uiterlijk respectievelijk 15 september (fritesaardappeltelers) en 31 augustus (sierteelt en voedingstuinbouw) ingediend worden. Beide data zijn verschoven naar 31 oktober. Bij de vaststellingsaanvraag moeten een aantal bewijsstukken worden ingeleverd. Hierin is het e.e.a. gewijzigd.  

 

Fritesaardappeltelers 

Als fritesaardappelteler kunt u nu via mijn.rvo.nl uw definitieve vaststellingsaanvraag indienen. U moet dan ook een aantal bewijsstukken inleveren, zoals bijvoorbeeld vrachtbrieven, weegbonnen en facturen. Ook moet u een certificaat overleggen waaruit blijkt dat de betreffende aardappels in 2019 in Nederland zijn geoogst. 

 

Verklaring 

Bij de vaststellingsaanvraag moet u een aantal zaken verklaren. Het moet duidelijk zijn of en hoeveel andere compensatie u heeft ontvangen en/of met hoeveel de kosten zijn verminderd. Verder moet u verklaren dat er geen sprake is van ontbinding van een contract met een verwerker waarvoor u een vergoeding hebt ontvangen.  

 

Eigen verklaring of derdenverklaring 

Voor aanvragen minder dan € 25.000 mag u nu volstaan met een ‘eigen verklaring’. RVO heeft een ‘Eigen verklaring Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’ op haar site beschikbaar gesteld. Voor aanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 is nu een ‘derdenverklaring’ verplicht. Ook deze staat op de site van RVO. 

Beide ‘verklaringen’ zijn in de plaats gekomen van de accountantsverklaring. 

 

Aanvragen vanaf € 125.000 

Is uw aanvraag € 125.000 of meer? Dan kunt u niet volstaan met bovengenoemde ‘verklaringen’. Op het moment van schrijven was het nog niet helemaal duidelijk wat u wel moet indienen. Vrijwel zeker moet u dan wel een accountantsverklaring indienen. Het is de verwachting dat RVO ook hiervoor een format opstelt. 

 

Sierteelt en voedingstuinbouw 

Heeft u als ondernemer in de sierteelt of voedingstuinbouw steun aangevraagd? Ook u kunt via mijn.rvo.nl een vaststellingsaanvraag indienen. Daarbij zult u ook een aantal zaken moeten overleggen. Uw moet verklaren wat de daadwerkelijke derving is van uw omzet of brutowinst en/of en hoeveel andere compensatie u heeft ontvangen. Daarnaast moet u verklaren of en met hoeveel de kosten zijn verminderd. Ook hiervoor moet u een ‘eigen verklaring’ of een ‘derdenverklaring’ insturen.  

 

Eigen verklaring of derdenverklaring 

RVO heeft een ‘Eigen verklaring Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’ op haar site beschikbaar gesteld die gebruikt moet worden voor aanvragen tot € 25.000. Voor aanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 is een ‘derdenverklaring’ beschikbaar gesteld. 

 

Aanvragen vanaf € 125.000 

Voor aanvragen vanaf € 125.000 blijft een accountantsverklaring, vrijwel zeker, ook verplicht. De exacte inhoud moet RVO nog bepalen.