Laatste mogelijkheid voor korting opgebouwd pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Als dga heeft u nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat u met reeds opgebouwd pensioen wenst te gaan doen. U kunt:

  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door afkoop met 19,5% korting en zonder revisierente;
  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting;
  • het bestaande pensioen in eigen beheer bevriezen.

De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015, of de fiscale waarde per afkoopdatum als die lager is dan de waarde eind 2015. Koopt u af in 2019, dan bent u derhalve loonheffing verschuldigd over 80,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Bij afkoop in 2019 bent u bovendien geen 20% revisierente verschuldigd.