Nog dit jaar boetevrij inkeren

Als u inkomsten in box 2 niet opgeeft, kunt u hiervoor een navordering plus boete ontvangen. U kunt dit jaar een boete nog voorkomen of verminderen door tijdig in te keren. Dit betekent dat u de inkomsten alsnog opgeeft binnen twee jaar nadat u aangifte heeft gedaan of had moeten doen. Geeft u de inkomsten na deze twee jaar alsnog op, dan krijgt u een lagere boete. Deze ‘inkeerregeling’ geldt nu ook voor inkomsten die belast zijn in box 2, zoals dividend. Deze mogelijkheid gaat per 2020 verdwijnen.
De inkeerregeling geldt nu ook voor binnenlandse inkomsten in box 3, maar ook dat gaat vanaf 2020 verdwijnen. Heeft u dus inkomen in box 2 of binnenlandse inkomsten in box 3 verzwegen, keer dan nog dit jaar in als u navorderingen met boetes wilt voorkomen.