Horeca – Beleggen in privé of in de B.V.?

De financiële positie van de HORECA ondernemer duurzaam gezond houden, verbeteren en optimaliseren”.

Dat is ons doel, daar zet ons team zich voor in.

Wanneer uw horeca onderneming winstgevend is en er voldoende overtollige liquide middelen aanwezig zijn, zou u met dit extra geld kunnen gaan beleggen. De B.V. en privé kennen andere fiscale gevolgen.

Uitgaande van een jaarlijks fiscaal rendement dat al aanleiding geeft uw onderneming te exploiteren vanuit de B.V. heeft u de keuze: vermogen opbouwen op de zakelijke rekening van de B.V. of op de privérekening. Wat u kiest bepaalt hoeveel belasting u moet betalen over de groei van het vermogen.

De persoonlijke voorkeur voor sparen of beleggen speelt een voorname rol. De belasting die u betaalt over het vermogen kunt u ook meenemen in de keuze. Slim gebruik maken van de keuze voor B.V. of privé, levert mogelijk financieel voordeel op.

 

Belastingheffing in de B.V.

De B.V. betaalt belasting over het werkelijk behaalde rendement op het vermogen, afhankelijk van de hoogte van de winst is dat 19% of 25% vennootschapsbelasting (vpb). Over elke euro die u als DGA uit de B.V. haalt om bijvoorbeeld privé te beleggen betaalt u als DGA nog eens 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) in box 2. De gecombineerde belastingdruk (vpb en inkomstenbelasting) komt zo uit op 39,25% tot 43,75%, afhankelijk van de winst van de onderneming.

 

Belastingheffing in privé

Kiest u voor beleggen in privé, dan betaalt u over de eerste € 30.360 van het vermogen helemaal geen belasting. Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag. Voor de belasting over de rest van uw vermogen rekent de Belastingdienst met een verondersteld – ofwel forfaitair – rendement.

Over de eerste € 75.000 aan vermogen boven de vrijstelling betaalt u netto 0,58% box 3-belasting. Het vermogen tot circa € 1 miljoen wordt belast tegen 1,34% belasting. Daarboven geldt een tarief van 1,68% netto. Hoe groter uw vermogen, hoe meer belasting u dus betaalt.

Over het rendement wat op deze manier berekend wordt, betaalt u 30% belasting.

Zie ook de onderstaande tabel:

Bron; Belastingdienst

 

Rekenvoorbeeld

Stel dat u over € 50.000 op de zakelijke rekening 0,5% rente (rendement) haalt, zegge: € 250.

U heeft daardoor een vermogen van € 50.250.

Belasting in box 3 (privé)

Uw vermogen van € 50.250 valt volledig in de eerste schijf in box 3. Het rendement in deze schijf waar u belasting over betaalt is € 971. Dit is opgebouwd uit:

67% van € 50.250 = € 33.667 * 0,13% = € 43

33% van € 50.250 = € 16.582 * 5,60% = € 928

€ 43 + € 928 = € 971.

U betaalt over dit rendement 30% belasting = € 291.

Belasting in box 2, de B.V. (zakelijk)

In box 2 wordt het werkelijke rendement belast en betaalt de B.V. over het bijgeschreven rendement 19% vennootschapsbelasting.

19% over € 250 = € 47

Keert u het rendement uit aan privé, dan betaalt u afhankelijk van het inkomen nog inkomstenbelasting. De belastingdruk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting samen komt uit 39,25%.

39,25% over € 250 = € 98

 

Beleggen in B.V. of privé?

Als dga kunt u kiezen uit beide manieren om vermogen op te bouwen. Vermogen in de B.V. houden en sparen of beleggen, of het bedrag uitkeren als dividend en dit vervolgens privé sparen of beleggen.

Bij grotere vermogens is het aantrekkelijker om te kiezen voor de eerste optie: het vermogen binnen de B.V. beleggen. Zolang het geld in de B.V. blijft, blijft de box 2-belasting immers achterwege. U betaalt alleen vennootschapsbelasting over de winst, het rendement dat is behaald. Zo kan het vermogen optimaal renderen. U bent niet verplicht dividend uit te keren en het vermogen mag in de B.V. blijven.

 

Omslagpunt zakelijk naar privé

Pas bij hogere rendementen wordt het interessant om vermogen niet in de B.V. maar privé te beleggen. Bij een vermogen tot circa € 100.000 kunt u tot een rendement van circa 3% het vermogen beter in de B.V. houden. Haalt u een hoger rendement? Dan is box 3 interessanter. Bij vermogens tot bijna € 1 miljoen ligt het omslagpunt rond de 7%. Daarboven rond de 8,8%.

De verwachting is dat de tarieven van de vennootschapsbelasting in de komende tijd verder dalen. Zakelijk beleggen kan daardoor nog gunstiger uitvallen.

 

Ook meer (fiscaal rendement) halen uit uw vermogen

Bent u benieuwd hoeveel u dit op kan leveren?  Ons team neemt u graag mee.

Mail naar info@weanaaldwijk.nl

Maak kennis met
De volgend jaarrekening

De volgend jaarrekening is een uniek product en alleen te krijgen bij Joost van WEA. Inzicht in je toekomstige cijfers. Ideaal voor ondernemers. Jouw klanten en partners. Met de Volgend Jaarrekening van Joost is ondernemen zoveel makkelijker.

Data / Informatie
Rendementsverbetering
Liquiditeitsvergroting

www.weanaaldwijk.nl/innovatie

WEA Joost
Recent Posts