Horeca – Optimale bezetting met de LIV-tool van WEA Accountants & Adviseurs Naaldwijk

Het LIV is een tegemoetkoming per uur die u ontvangt voor werknemers met een laag loon. Het gaat om medewerkers die minimaal 100 procent en maximaal 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Een maatregel die de lasten op arbeid lager maakt en de kansen voor mensen met een lager loon beter maakt, zonder dat dit ten koste gaat van de inkomenszekerheid van werknemers. De LIV is in werking getreden per 1 januari 2017.

De financiële positie van de HORECA ondernemer duurzaam gezond houden, verbeteren en optimaliseren”.

Dat is ons doel, daar zet ons team zich voor in.

Met behulp van de LIV-tool van WEA Accountants & Adviseurs Naaldwijk kunt u ervoor zorgen dat door een optimale bezetting binnen uw onderneming het maximale voordeel kan worden behaald. De tool geeft u de mogelijkheid op een aanzienlijk hogere LIV-subsidie. De tool maakt inzichtelijk welke werknemers aanmerking komen voor de subsidie, middels een ingebouwde forecast. Hierdoor bent u gedurende het jaar in staat om bij te sturen.

Ten minste 1248 uren

Om in aanmerking te komen voor het LIV moeten voor een werknemer op jaarbasis tenminste 1248 uren zijn verloond. Dit komt overeen 24 uur per week.

De hoogte van het LIV

Voor de berekening van het LIV wordt uitgegaan van het gemiddeld uurloon van de werknemer. De hoogte van het LIV wordt bepaald door de verloonde uren te vermenigvuldigen met de tegemoetkoming per verloond uur.

Voor jongere werknemers geldt een jeugd-LIV. Voor hen gelden de volgende bedragen

Extra uren-inzet of verhogen van het uurloon kan in voorkomende gevallen veel extra subsidie opleveren. Klanten van ons hebben in de praktijk tot 25% meer LIV subsidie kunnen genereren door het actief monitoren van de optimale bezetting.

Ook meer halen uit uw salarisadministratie?

Bent u benieuwd hoeveel u dit op kan leveren?  Ons team neemt u graag mee. Mail naar info@weanaaldwijk.nl

Maak kennis met
De volgend jaarrekening

De volgend jaarrekening is een uniek product en alleen te krijgen bij Joost van WEA. Inzicht in je toekomstige cijfers. Ideaal voor ondernemers. Jouw klanten en partners. Met de Volgend Jaarrekening van Joost is ondernemen zoveel makkelijker.

Data / Informatie
Rendementsverbetering
Liquiditeitsbegroting

www.weanaaldwijk.nl/innovatie

WEA Joost
Recent Posts