Artikel “Buurman”

Er was eens een man die bezwaar maakte tegen de WOZ-waarde van zijn woning in verband met de overlast die zijn buurman veroorzaakte. De gemeente wees het bezwaar af, omdat sprake zou zijn van een persoonlijke vete. De overlast van buren is immers subjectief en geldt niet voor een eventuele koper van de woning. De Rechtbank was het daarmee eens. De man had niet aannemelijk gemaakt dat het conflict met zijn buurman zodanige proporties had aangenomen dat de man bij verkoop van de woning de potentiële koper in kennis moest stellen van het conflict. Ook was (nog) geen sprake van een conflict dat landelijk bekend was geworden, waardoor potentiële kopers zouden afhaken of flink afdingen. De Rechtbank verklaarde het beroep van de man ongegrond en hij leefde nog lang en doodongelukkig.

De moraal van dit waar gebeurde verhaal is dat het geen zin heeft om gedoe over de schutting te gebruiken om uw gemeentelijke woonlasten omlaag te krijgen. Op zich niet zo’n vreemde beslissing, want anders gaat iedere woningbezitter uit financiële overwegingen ruzie zoeken met zijn buren en zou er een WOZ-burgeroorlog uitbreken in ons vredige landje. Alleen ging het in dit verhaal niet om een buurman die zijn afval te vroeg buiten zette, maar om het tachtigjarige Monster van Leersum, dat zijn buren beestachtig terroriseerde! Voor de sappige details moet u maar even googelen.

Inmiddels heeft deze zaak in augustus 2017 landelijke bekendheid gekregen, maar in de WOZ-procedure ging het om de waarde van de woning op 1 januari 2015. Toen was het Monster wel al druk bezig met zijn terreur, maar hij genoot nog geen BN-er status. Dit is een bizar juridisch detail, want toen de Rechtbank in december 2017 uitspraak deed was het Monster door de strafrechter al wel veroordeeld tot drie ton boete en drie maanden cel! Geen hond die daar nog naast zou willen wonen! Maar de Rechtbank vond kennelijk dat dit in 2015 nog niet zo was, ondanks het feit dat de terreur al zeventien jaar aan de gang was. “Gewoon mondje erover dicht houden tegen een potentiële koper, meneertje, dan krijgt u een prima prijsje voor uw huis!” Tot zover de hoge ethische moraal van onze rechterlijke macht. Nu zal een te hoge WOZ-waarde niet de grootste zorg van de geteisterde man zijn geweest, maar toch.

Ik heb even het nodige recherchewerk verricht via internet en ontdekt dat de WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2015 ondanks de beslissing van de Rechtbank kennelijk toch is verlaagd. En wel met meer dan de helft van de waarde! Misschien heeft de gemeente de hand over het hart gestreken, en heeft het recht alsnog gezegevierd. Gelukkig maar. Maar ja, het Monster is inmiddels 83 en heeft ook het eeuwige leven niet. Dus zodra hij het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt, verdubbelt de onroerende zaakbelasting van zijn buurman. Tenzij het Monster een wraakzuchtige weduwe nalaat en het hele circus opnieuw begint.

Overigens is dit verhaal nog niet afgelopen. Het schijnt dat de buren nu procederen over wie de plantjes water geeft als de buren op vakantie zijn…